ἀγχίλωψ

ἀγχίλωψ
Grammatical information: f.
Meaning: `swelling which obstructs the lacrymal duct' (Gal. 19, 438).
Other forms: Synonym αἰγίλωψ (Cels.).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: Galen analyses as ἄγχι and ὤψ. Strömberg Wortstudien 95f. agrees and explains the -λ- from the synonym αἰγίλωψ (perhaps -λωψ as a whole comes from there). The first member rather from ἄγχω. Not very convincing. - The synonym proves Pre-Greek origin: α\/αι, prenasalization and γ\/χ. Influence of ἄγχι\/ἄγχω on αἰγίλωψ is improbable. Note that αι before NC is not tolerated in Greek; perhaps the first i derives from a palatalized g'. The analysis will be *a(n)g'-il-ōp-.
Page in Frisk: 1,17

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • αγχίλωψ — ἀγχίλωψ, ( ωπος), ο (Α) αυτός που έχει απόστημα κοντά στην κόχη τού ματιού. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἄγχι + ὤψ, σύμφωνα με τον Γαληνό το «λ» θεωρείται ότι προήλθε από επίδραση τού συνώνυμου αἰγίλωψ πάντως το α΄ συνθ. τής λ. είναι μάλλον το ἄγχω] …   Dictionary of Greek

  • δεινώψ — (ῶπος), ο, η (Α) (για τις Ερινύες) αυτός που έχει άγρια, φριχτά μάτια. [ΕΤΥΜΟΛ. < δεινός + ωψ, ωπος < *ωψ, *ωπός «όψη, μάτι, πρόσωπο», πρβλ. όψ, οπός (πρβλ. αγχίλωψ, αμβλώψ κ.ά.)] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.